Informacja z otwarcia ofert dla zadania – Budowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w Gminie Młodzieszyn

Dnia 12 stycznia 2024 r. nastąpiło otwarcie ofert w prowadzonym postępowaniu przetargowym na realizację zadania pn. „Budowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w Gminie Młodzieszyn”. Wpłynęły cztery oferty następujących firm w kwotach:

-SORTED Sp. z o.o. na kwotę 5 370 180,00 zł

-PHU CYMUŚ RAFAŁ JANICKI na kwotę 4 883 100,00 zł

-MKL-BUD SPÓŁKA Z o. o. na kwotę 4 881 815,88 zł

-GIERMAKOWSKA Roboty Drogowe i Brukarskie Budowa Kortów Tenisowych  na kwotę 4 869 764,75

Obecnie procedujemy czynności związane z weryfikacją złożonych ofert celem wyboru  wykonawcy.

Na realizację zadania otrzymaliśmy wstępną promesę dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 4 455 000,00 zł. Całkowita wartość inwestycji oszacowano na kwotę 4 950 000,00 zł i dotyczy budowy infrastruktury sportowej przy szkołach z terenu gminy:

  1. SP Kamion- BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO
  2.  SP Janów – BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO
  3. SP Młodzieszyn – BUDOWA BUDYNKU ZAPLECZA, WIDOWNI OBIEKTU LEKKOATLETYCZNEGO oraz DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW

 

 

przykładowa wizualizacja odnowionego placu zabaw:

 

 

Skip to content