Informacja Wójta Gminy Młodzieszyn o sytuacji zagrożenia powodziowego na rzekach Wiśle i Bzurze

Wójt Gminy Młodzieszyn informuje, że zgodnie z komunikatami hydrologicznymi na rzece Wiśle zostały przekroczone stany alarmowe na odcinku Wyszogród – Kępa Polska.

Stan wody Wisły w dniu 11 lutego 2024 r. na wodowskazie w Wyszogrodzie wynosi 566 cm przy stanach: ostrzegawczym 500 cm i alarmowym 550 cm.

Stan wody Bzury w dniu 11 lutego 2024 r. na wodowskazie w Żukowie wynosi 301 cm przy stanach: ostrzegawczym 300 cm i alarmowym 350 cm.

Służby gminne, druhowie Ochotniczych Straży Pożarnych prowadzą ciągły monitoring rzeki Wisły  i Bzury na odcinku terenu gminy Młodzieszyn.         

W przypadku zmian stanu wód i ewentualnego zagrożenia będziemy Państwa na bieżąco informować o sytuacji hydrologicznej gminy.

W załączeniu:

Zarządzenie nr 11.2024 Wójta Gminy Młodzieszyn z dnia 11 lutego 2024 r. w sprawie wprowadzenia stanu pogotowia przeciwpowodziowego na terenie gminy Młodzieszyn.

Strona IMGW na której można sprawdzić stan wód:
https://hydro.imgw.pl/#station/hydro/152200030

 

Skip to content