INFORMACJA WÓJTA GMINY MŁODZIESZYN o sytuacji zagrożenia powodziowego na rzekach Wiśle i Bzurze w dniu 20.02.2024 r.

Wójt Gminy Młodzieszyn przekazuje informacje o sytuacji hydrologicznej na rzekach Wiśle i Bzurze:

Stan wody Wisły w dniu 20 lutego 2024 r. na wodowskazie w Wyszogrodzie wynosi 493 cm przy stanach: ostrzegawczym 500 cm i alarmowym 550 cm. Stan wody spadł poniżej stanu ostrzegawczego.

Stan wody Bzury w dniu 20 lutego 2024 r. na wodowskazie w Żukowie wynosi 258 cm przy stanach: ostrzegawczym 300 cm i alarmowym 350 cm.

Służby gminne, druhowie Ochotniczych Straży Pożarnych prowadzą ciągły monitoring rzeki Wisły  i Bzury na odcinkach na terenie gminy Młodzieszyn.         

W przypadku zmian stanu wód i ewentualnego zagrożenia będziemy Państwa na bieżąco informować o sytuacji hydrologicznej gminy.

Skip to content