INFORMACJA WÓJTA GMINY MŁODZIESZYN o sytuacji zagrożenia powodziowego na rzekach Wiśle i Bzurze w dniu 15.02.2024 r.

Wójt Gminy Młodzieszyn informuje, że zgodnie z komunikatami hydrologicznymi na rzece Wiśle zostały przekroczone stany alarmowe na odcinku Wyszogród – Kępa Polska.

Stan wody Wisły w dniu 15 lutego 2024 r. na wodowskazie w Wyszogrodzie wynosi 560 cm przy stanach: ostrzegawczym 500 cm i alarmowym 550 cm.

Stan wody Bzury w dniu 15 lutego 2024 r. na wodowskazie w Żukowie wynosi 294 cm przy stanach: ostrzegawczym 300 cm i alarmowym 350 cm. Stan Rzeki Bzury spadł poniżej stanu ostrzegawczego.

Służby gminne, druhowie Ochotniczych Straży Pożarnych prowadzą ciągły monitoring rzeki Wisły  i Bzury na odcinkach na terenie gminy Młodzieszyn.         

W przypadku zmian stanu wód i ewentualnego zagrożenia będziemy Państwa na bieżąco informować o sytuacji hydrologicznej gminy.

 

Strona IMGW na której można sprawdzić stan wód:
https://hydro.imgw.pl/#station/hydro/152200030

Skip to content