INFORMACJA WÓJTA GMINY MŁODZIESZYN o sytuacji zagrożenia powodziowego na rzekach Wiśle i Bzurze w dniu 14.02.2024 r.

Wójt Gminy Młodzieszyn informuje, że zgodnie z komunikatami hydrologicznymi na rzece Wiśle zostały przekroczone stany alarmowe na odcinku Wyszogród – Kępa Polska.

Stan wody Wisły w dniu 14 lutego 2024 r. na wodowskazie w Wyszogrodzie wynosi 555 cm przy stanach: ostrzegawczym 500 cm i alarmowym 550 cm. Dziś znowu został przekroczony stan alarmowy

Stan wody Bzury w dniu 14 lutego 2024 r. na wodowskazie w Żukowie wynosi 304 cm przy stanach: ostrzegawczym 300 cm i alarmowym 350 cm.

Służby gminne, druhowie Ochotniczych Straży Pożarnych prowadzą ciągły monitoring rzeki Wisły i Bzury na odcinkach na terenie gminy Młodzieszyn.         

W przypadku zmian stanu wód i ewentualnego zagrożenia będziemy Państwa na bieżąco informować o sytuacji hydrologicznej gminy.

 

Strona IMGW na której można sprawdzić stan wód:
https://hydro.imgw.pl/#station/hydro/152200030

 

informacja stan wód 14.02.2024

Skip to content