Informacja o LXXIX Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Młodzieszyn

Informuję, że w dniu 25 stycznia  2024 r. ( czwartek ) o godz. 1600 w  Gminnym Ośrodku Kultury w Młodzieszynie odbędzie się Nadzwyczajną LXXIX Sesja Rady Gminy  Młodzieszyn z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z LXXVIII Sesji Rady Gminy.
 4. Podjęcie Uchwały w sprawie  przystąpienia do sporządzenia   Miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego   dla części miejscowości Kamion Podgórny.
 5. Podjęcie Uchwały w sprawie  przystąpienia do sporządzenia   Miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego dla działek Nr ewid. 192/1, 192/2, 192/3, 177/29, 177/30 w miejscowości Adamowa Góra.
 6. Podjęcie Uchwały  udzielenia pomocy finansowej Miastu i Gminie Gąbin.
 7. Podjęcie Uchwały zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Młodzieszyn na lata 2024-2039.
 8. Podjęcie Uchwały zmieniającej Uchwałę budżetową gminy Młodzieszyn na 2024 rok.
 9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonych kontroli w 2023 roku.
 10. Wolne wnioski i zapytania
 11. Zamknięcie obrad.

Jednocześnie informuję, że posiedzenie Sesji Rady Gminy Młodzieszyn będzie transmitowane na żywo w internecie na kanale You Tube Gmina Młodzieszyn:

https://www.youtube.com/channel/UCgsEpyJpTRVpDUqezDGRFVA/live

Zachęcam do oglądania transmisji on-line

 

Skip to content