Informacja o działalności szkół w Gminie Młodzieszyn

Szanowni Państwo, Drodzy Mieszkańcy Gminy Młodzieszyn,

Obecnie Funkcjonowanie szkół w Gminie Młodzieszyn odbywa się zgodnie z zaleceniami i rekomendacjami Ministerstwa Edukacji Narodowej, Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia. 

W związku z częściowym odmrażaniem działalności szkół informujemy, iż w Gminie Młodzieszyn nadal prowadzona jest obowiązkowa nauka zdalna oraz realizowane są stacjonarne zajęcia wspierające w postaci zajęć rewalidacyjnych i logopedycznych. Prowadzone są również konsultacje dla uczniów klas VIII. Ze względu na brak zgody ze strony rodziców, oddziały przedszkolne pozostały zamknięte. Nie odbywają się również zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla uczniów klas I-III.

Od 1 czerwca zorganizowane zostaną również konsultacje dla uczniów klas IV-VII.

„Szczegółowe harmonogramy konsultacji opracowują dyrektorzy szkół. Rodzice i uczniowie informowani są o nich poprzez stosowane w danej placówce kanały informacyjne. Chcemy, by dzieci i kadra pedagogiczna byli bezpieczni. Dziękujemy dyrektorom, nauczycielom, rodzicom oraz wszystkim odpowiedzialnym za szkolnictwo w naszej gminie za zaangażowanie oraz cierpliwość. Życzę Państwu zdrowia i liczę na współpracę w tym trudnym dla wszystkich czasie.”

Wójt Gminy Młodzieszyn
/-/ Monika Pietrzyk

Skip to content