Informacja dotycząca usunięcia przez CPK podsumowania spotkań konsultacyjnych dot. przebiegu projektowanej linii kolejowej nr 5 i 50 na odc. węzeł CPK – Płock -Włocławek.

Szanowni Państwo,

Informujemy, że Centralny Port Komunikacyjny do dnia dzisiejszego nie udzielił odpowiedzi na pismo Wójta Gminy Młodzieszyn z dnia 15 czerwca 2023 r. dot. podania powodów usunięcia ze strony internetowej CPK podsumowania spotkań konsultacyjnych dot. przebiegu projektowanej linii kolejowej nr 5 i 50 na odc. węzeł CPK – Płock -Włocławek.
Nadal nie jest nam znany termin, w którym przedmiotowe podsumowanie zostanie ponownie udostępnione przez Centralny Port Komunikacyjny.
Będziemy Państwa na bieżąco informować w tej bardzo ważnej dla nas sprawie.

Skip to content