GOPS – Zmiana dyżurów prawnika w punkcie konsultacyjno-informacyjnym

Od miesiąca lutego 2020 ulega zmianie dzień pełnienia dyżuru prawnika w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Młodzieszynie w punkcie konsultacyjno-informacyjnym dla osób uzależnionych i ich rodzin oraz ofiar przemocy  domowej.  Dyżury odbywać się będą w środy 2 razy w miesiącu.

Zapisy osobiście  w GOPS Młodzieszyn w godzinach 8-16  lub pod numerami telefonu:

46 862 41 59

46 816 63 43

46 816 63 44

46 816 6345

Skip to content