Czynności geodezyjne na ulicy Wiatracznej w Młodzieszynie

 W dniu dzisiejszym, 23 maja 2024 roku zostały przeprowadzone bardzo ważne dla nas czynności geodezyjne mające na celu ustalenie i przyjęcie przebiegu granic działek stanowiących ciąg komunikacji – ulice Wiatraczną w Młodzieszynie. W czynnościach uczestniczyli właściciele nieruchomości gruntowych sąsiadujących z drogą gminną oraz przedstawiciele Urzędu Gminy. Dzięki precyzyjnemu ustaleniu granic działek stanowiących obecny pas drogowy możliwe będzie podjęcie czynności niezbędnych do określenia minimalnych parametrów poszerzenia pasa drogowego, wykonanie koncepcji dokumentacji dotyczącej przebudowy ulicy Wiatracznej celem uzyskania stosownych zgód/deklaracji właścicieli nieruchomości w zakresie przekazania części swych nieruchomości gruntowych pod poszerzenie pasa drogowego drogi gminnej.

Podczas spotkania dokonano szczegółowych pomiarów terenu, okazano punkty graniczne pasa drogowego, omawiano aspekty zwiane z planowanym poszerzeniem drogi gminnej celem możliwości realizacji inwestycji w zakresie jej przebudowy.

Jest mi bardzo miło, że uczestnicy czynności geodezyjnych wyrazili wstępną aprobatę dla planowanych zamierzeń podkreślając, iż jest to dla nich bardzo ważne i zdecydowanie poprawi jakość życia, jak i bezpieczeństwo wszystkich użytkowników drogi. – dodaje Wójt Gminy Młodzieszyn Monika Pietrzyk

 

  • c7251eed-522e-4394-b9c9-d95c3dd2ec2f
  • be77876f-adc9-4f25-8944-7eb88a522ec1
  • 8b34d7c0-bd55-4f87-80f8-7752e471d8c5
Skip to content