Aktualności

Informacja Wójta Gminy Młodzieszyn o bezpłatnym gminnym przewozie pasażerskim w dniu wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w dniu 7 kwietnia 2024 r.

Informacja Wójta Gminy Młodzieszyn o bezpłatnym gminnym przewozie pasażerskim w dniu wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w dniu 7 kwietnia 2024 r.
Na podstawie art. 37f § 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. 2023.2408.) Wójt Gminy Młodzieszyn  informuje o bezpłatnym gminnym przewozie pas...
Read more
Skip to content