50 lat Gminy Młodzieszyn

Gmina Młodzieszyn, podobnie jak ponad 2300 innych gmin w Polsce, została powołana do istnienia na mocy ustawy z 29 listopada 1972 r. o utworzeniu gmin i zmianie ustawy o radach narodowych.
1 stycznia 1973 roku przypieczętował to wydarzenie dokument Wojewódzkiej Rady Narodowej w Warszawie.
Na podstawie art. 101 ust. 1 ustawy z dnia 25 stycznia 1958 roku o radach narodowych (Dz. U. Nr 49, z 1972 roku, poz. 314), uchwałą Wojewódzkiej Rady Narodowej w Warszawie Nr XX/93/72 z dnia 1 grudnia 1972 r. utworzono z dniem 1 stycznia 1973 roku w powiecie sochaczewskim GMINĘ MŁODZIESZYN. W skład nowo utworzonej gminy wchodziły wówczas obszary 21 sołectw: Adamowa Góra, Bibijanpol, Helenka, Helenów, Janów, Januszew, Juliopol, Justynów, Kamion, Leontynów, Marysin, Mistrzewice, Młodzieszyn, Młodzieszynek, Nowe Mistrzewice, Nowa Wieś, Olszynki, Rdziwiłka, Rokicina, Stare Budy i Witkowice.
To, że świętujemy obecnie półwiecze istnienia gminy Młodzieszyn nie oznacza, iż powstała ona z niebytu. Z początkiem 1973 r. zmieniono istniejący system administracyjny. W miejsce gromad w skali całego kraju powołano gminy.
W ciągu 50 lat władze gminy Młodzieszyn sukcesywnie ewoluowały. Gminnej Radzie Narodowej w latach 1973-1990 przewodniczyły cztery osoby oraz było czterech naczelników gminy. Po zmianach ustrojowych w 1990 r. organami władzy gminy są rada gminy Młodzieszyn i wójt gminy. Od 1990 r. do chwili obecnej pracami rady gminy kierowało już sześciu przewodniczących rady gminy a stanowisko wójta piastuje druga osoba.
Przyzwyczailiśmy się do tego, że nasze życie wypełniają codzienne obowiązki, dlatego tak ważne są rocznice, które są okazją do tego, aby się na chwilę zatrzymać.
 
Przez ostatnie 50 lat, gmina Młodzieszyn bardzo się zmieniła. Najważniejsze jest to, że z roku na rok zmieniała się na lepsze. Wszystkie działania dzięki którym Gmina Młodzieszyn się rozwija, nie byłyby możliwe bez współpracy z Radą Gminy, z sołtysami i mieszkańcami, którzy są współautorami wielu sukcesów.
Dziękujemy Państwu, że obdarzacie nas zaufaniem, angażujecie się w życie społeczne i bierzecie czynny udział w rozwoju naszej „małej ojczyzny”.
 

SONY DSC
Skip to content