10 LAT HARCERSTWA W MŁODZIESZYNIE

 22 lutego przypadał okrągły, 10 jubileusz istnienia 66 DH „Knieje” z Młodzieszyna. Była to  dobra okazja na podsumowanie pracy i świętowanie w towarzystwie rodzin, przyjaciół i zaproszonych gości. Finalna uroczystość w szerokim gronie, około 150 osób, odbyła się wieczorem 28 lutego, a była poprzedzona biwakiem harcerzy i zuchów w szkole.

 

Prezentacja multimedialna przedstawiona przez dh. Agnieszkę Pytkowską i dh. Beatę Ciurę w dużym skrócie nakreśliła historię drużyny. Pokaz slajdów był interesujący dzięki bogatemu archiwum zdjęć i kronice prowadzonej przez te 10 lat. Ograniczenia czasowe pozwoliły na wspomnienie tylko o najważniejszych wydarzeniach, a i tak zebrało się tego bardzo dużo:  pierwsze Przyrzeczenia Harcerskie, dziesiątki biwaków, ciekawe zadania podczas licznych rajdów, spotkania z ważnymi osobami, coroczny udział w akcji przekazywania Betlejemskiego Światła Pokoju, poświęcenie proporca drużyny, pomoc powodzianom, obozy, wieczornice, apele, warty, udział w ważnych obchodach rocznicowych. Harcerze z Młodzieszyna czynnie udzielają się w wolontariacie, porządkują groby, prowadzą zbiórki żywności dla ubogich w okolicach świąt kościelnych, współpracują z DPS, zbierają makulaturę, korki, baterie, są doceniani w konkursie Ośmiu Wspaniałych. Powyższa wyliczanka to tylko fragment działalności, ale daje wyobrażenie o dorobku. Można było obejrzeć przygotowane wystawy tematyczne, artykuły z prasy lokalnej o harcerzach z Młodzieszyna, dyplomy, prace plastyczne i wiele innych. Warto zaznaczyć, że zuchy z 3 GZ „Tęczowej gromady” zasilają szeregi drużyny po 3-letniej pracy w gromadzie. Wiele wymienionych akcji to wspólne działania gromady i drużyny.

Opiekę nad dziećmi i młodzieżą, oprócz dh. A. Pytkowskiej i dh. B. Ciury, sprawują pwd. Elżbieta Boczkowska i dh. Barbara Halek. Mówiąc o twórcach należy wspomnieć też o hm. Marku Lewandowskim, który z druhnami przez pierwsze lata współtworzył tę drużynę. Mimo, że teraz reprezentuje inne barwy (trochę żółtego koloru w chuście mu zostało) z sentymentem wraca myślami do wspólnych lat.

Jubileusz był znakomitym dniem na dołączenie do braci harcerskiej nowych członków ZHP. Przyrzeczenie Harcerskie, po okresie próby, złożyło 12 harcerzy 66 DH, a szeregi 3 GZ zasiliło kolejne 15 dzieci, składając Obietnicę Zuchową. Delegacje zaproszonych drużyn, spontanicznie i śpiewająco pogratulowały awansu.

Harcerstwo w Młodzieszynie jest ściśle związane ze Szkołą Podstawową, dyrektorka Małgorzata Malczewska, wspiera i motywuje drużynę. Słowa uznania z symboliczną różą, skierowała do drużynowych, które poświęcając czas prywatny, w czynie społecznym, realizują swoją misję wychowania dzieci. Wójt Monika Pietrzyk- Połubińska życzyła kolejnych owocnych lat, zapewniła o poparciu dla inicjatywy i podarowała dzieciom naramienniki. Dalszą opiekę duchową i wsparcie zadeklarował ks. Mateusz Podkowiński. Komendant Hufca ZHP Sochaczew, hm. Krzysztof Wasilewski podkreślił rolę środowiska, w którym drużyna funkcjonuje, wagę współdziałania rodzin, szkoły i samorządu gminnego. Podarowany przez niego tort, w barwach 66 DH, sprawił mnóstwo radości. Drugi tort był prezentem od dyrekcji szkoły, a o pyszne ciasta zadbali rodzice. Tym słodkim akcentem zakończyła się impreza. Druhna E. Boczkowska podziękowała wszystkim za współpracę i obecność w tak ważnym dniu.

Świetna organizacja i precyzja zrobiły duże wrażenie na zaproszonych gościach. Ta uroczystość to już historia drużyny, historia piękna i wzruszająca.

 

Joanna Kantorska

Skip to content