Życzenia z okazji 20-lecia Święceń Kapłańskich ks. Sylwestra Łajszczaka

„Dobry pasterz ukształtowany według serca Boga
jest największym skarbem jaki Bóg może przydzielić bliźniemu.
Jest to najcenniejszy dar Bożego Miłosierdzia” 
św. Jan Maria Vianney

 

Czcigodny Księże Sylwestrze

z okazji 20-tej rocznicy święceń kapłańskich składamy Ci nasze gratulacje i życzenia. Jezus powiedział: „Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem, abyście szli i owoc przynosili i by owoc wasz trwał”.

Doceniamy Twoje wielkie zaangażowanie w pracę Parafii św. Michała Archanioła i św. Anny w Kamionie, Twój udział w rozwój życia duchowego naszej społeczności oraz inicjatywy, integrujące mieszkańców Gminy Młodzieszyn.

Życzymy Ci, aby Twoje kapłaństwo przynosiło owoc stukrotny i żeby trwał on w naszych sercach.

Twoje nauczanie zawsze prowadziło nas drogą, jaką wyznacza nam Chrystus, aby była ona zawsze pełna Bożej miłości, mądrego słowa i miłosierdzia.

Niech Duch Święty wypełnia Twoje serce, a łaska Boża towarzyszy Ci nieustannie.

 

Z wyrazami szacunku

Przewodniczący  Rady Gminy                                  Wójt Gminy Młodzieszyn

Sławomir Makowski                                                          Monika Pietrzyk

  • kamion5
  • kamion4
  • kamion3
  • Kamion2
  • kamion

 

Skip to content