Zutylizowano 126 ton materiałów zawierających azbest z terenu gminy Młodzieszyn

Gmina Młodzieszyn już drugi raz w tym roku pozyskała środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach „Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”.

Dzięki pozyskanej dotacji w wysokości 88 200,00 zł na utylizację azbestu przez gminę Młodzieszyn w listopadzie 2023 roku udało się zutylizować, aż 126 ton materiałów zawierających azbest z wielu gospodarstw znajdujących się w naszej gminie. Dofinansowanie stanowiło 100% kosztów kwalifikowanych zadania, pn. „Unieszkodliwianie materiałów zawierających azbest z terenu gminy Młodzieszyn w 2023 r.”.

W związku z dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców naszej gminy utylizacją wyrobów zawierających azbest, informujemy, że w kolejnych latach gmina Młodzieszyn będzie opracowywać i składać kolejne wnioski na pozyskanie środków finansowych na ten cel. 

Skip to content