Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dofinansowany ze środków WFOŚiGW

Gmina Młodzieszyn realizuje zadanie pn. „Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego, średniego 4×4 z funkcją ograniczenia stref skażeń chemiczno-ekologicznych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Młodzieszynie”

dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 150.000 zł zgodnie z umową dotacji nr 0926/15/NZ/D z dnia 23-10-2015 r.,

Skip to content