Wycinka drzew wzdłuż drogi powiatowej

Informujemy, że Powiatowy Zarząd Dróg kończy kompleksowe czyszczenie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3838 W łączącej Sochaczew z Młodzieszynem. Wykonywane prace polegają na usunięciu drzew i krzewów, które stwarzały zagrożenie dla uchu drogowego odbywającego się po drodze. 

Gmina Młodzieszyn wielokrotnie występowała do zarządcy drogi o podjęcie działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa dla użytkowników drogi, które nareszcie zostały uwzględnione.

Usunięto przede wszystkim drzewa suche, oraz znacznych rozmiarów topole, które w znacznym stopniu zainfekowane były pasożytem (jemiołą). Silnie rozrośnięte korony tych drzew zawierały liczne suche gałęzie i konary. Stan drzew sprawiał, że podróż drogą podczas  burzy czy silniejszych podmuchów wiatru stanowił poważne zagrożenie dla uczestników ruchu drogowego. Dzięki staraniom Gminy Młodzieszyn oraz Powiatowego Zarządu Dróg w Sochaczewie zagrożenie to zostanie usunięte.

Skip to content