W Urzędzie Gminy Młodzieszyn obowiązuje bezpośrednia obsługa interesantów w trybie jedna osoba na jedno stanowisko przy obowiązkowym zachowaniu zasad bezpieczeństwa (maseczka, dezynfekcja, zachowanie dystansu).
Zachęcamy mieszkańców do załatwiania spraw telefonicznie, e-mailowo lub przez platformę e-PUAP. Zalecamy dokonywanie wpłat przy wykorzystaniu elektronicznych form płatności oraz płatności bezgotówkowych. Dbajmy o siebie i innych.
Więcej w zakładce "koronawirus".

Wstrzymanie pracy Stacji Uzdatniania Wody w Młodzieszynie

Informacja dla mieszkańców Gminy Młodzieszyn dotycząca jakości wody w sieci wodociągowej

Drodzy Państwo, mieszkańcy Gminy Młodzieszyn, w związku wykonanymi badaniami jakości wody uzdatnionej na Stacji Uzdatniania Wody w Młodzieszynie zleconymi na wniosek Gminy Młodzieszyn stwierdzono niespełnienie wymagań dla jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 roku (Dz. U. z 2015, poz. 1989). W związku z powyższym Wójt Gminy Młodzieszyn podjęła decyzję o wstrzymaniu pracy Stacji Uzdatniania Wody w Młodzieszynie. Woda zdatna do spożycia będzie zapewniona naszym mieszkańcom z Stacji Uzdatniania Wody w Mistrzewicach. Z racji możliwości wystąpienia niedoborów ilościowych wody uzdatnionej prosimy o oszczędne korzystanie z sieci wodociągowej.

W związku z powyższą sytuacją dążymy do niezwłocznego wykonania remontu Stacji Uzdatnianie Wody w Młodzieszynie, o wszelkich czynnościach będziemy informować Państwa na bieżąco w kolejnych informacjach zamieszczanych na stronie internetowej Urzędu Gminy Młodzieszyn.

 

 

Skip to content