Utrzymanie zieleni przy drogach i terenach gminnych

Informujemy, że prowadzone są prace związane z utrzymaniem zieleni przy drogach i terenach gminnych polegające na wycince zakrzewieni oraz młodych odrostów drzew. Prace wykonywane są przez pracowników Urzędu Gminy Młodzieszyn oraz Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Młodzieszynie.

Głównym celem prowadzonych prac jest poprawa bezpieczeństwa oraz komfortu użytkowników dróg.

W związku z prowadzonymi pracami mogą wystąpić tymczasowe utrudnienia w ruchu drogowym. Prosimy o zrozumienie i cierpliwość, prace są wykonywane sukcesywnie na terenie kolejnych miejscowości naszej gminy.

  • cacb4a14-a007-495e-8278-09aa75b1dd7d
  • b69725aa-aed6-4627-bc51-5d1734d0e0b9
Skip to content