Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Młodzieszyn w 2016 roku

Informujemy, że Gmina Młodzieszyn otrzymała dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie na dofinansowanie zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Młodzieszyn w 2016 roku”. Otrzymana wysokość dotacji to 17 612,00 zł co stanowi 85 % kosztów zadania. W ramach tego działania od mieszkańców, którzy wcześniej złożyli wnioski, zostanie odebrane łącznie ponad 24 tony eternitu. Zadanie zostanie wykonane najpóźniej do końca września bieżącego roku.

Skip to content