Szkolenie urzędników w zakresie pierwszej pomocy z użyciem AED

Z uwagi na bezpieczeństwo wszystkich odwiedzających nasz urząd gminy, Wójt Gminy Młodzieszyn Monika Katarzyna Pietrzyk zakupiła defibrylator AED. Urządzenie to służy do ratowania zdrowia i życia ludzkiego w przypadku nagłego zatrzymania krążenia.
W związku z tym, dziś pracownicy Urzędu Gminy Młodzieszyn zostali przeszkoleni w zakresie pierwszej pomocy z użyciem AED. Ze względów bezpieczeństwa, pracownicy zostali podzieleni na dwie grupy szkoleniowe. Podczas szkolenia, instruktor zaprezentował sprzęt do defibrylacji, fantomy oraz podstawowe środki potrzebne do udzielenia pierwszej pomocy. Grupa przez cały czas trwania kursu aktywnie brała udział w poszczególnych ćwiczeniach, które miały na celu przygotowanie do postępowania w przypadku potencjalnego zdarzenia zagrażającego życiu lub zdrowiu człowieka, a przede wszystkim dziecka.
 
Dwa defibrylatory dostępne będą w razie potrzeby w:
Urząd Gminy Młodzieszyn
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Medycyny Rodzinnej „ZDROWIE”
 
Dziękujemy Bartoszowi Wiśniewskiemu- WIS MED Szkolenia Pierwsza Pomoc, BHP, PPoż za przeprowadzenie wartościowego szkolenia oraz przekazanie niezwykle potrzebnej wiedzy.
  • 334683567_3119362765022156_6009611983614824178_n
  • 334243662_3336299116700626_4587453615917102577_n
  • 335304968_517125507273711_902299110807732367_n
Skip to content