Statystyczne badania ankietowe w 2024 r.

📕Główny Urząd Statystyczny od wielu lat prowadzi statystyczne badania ankietowe.
📗Systematycznie prowadzone badania ankietowe są ważnym źródłem informacji o sytuacji ekonomicznej i społecznej gospodarstw domowych. Uzyskane dane służą do opracowywania zbiorczych zestawień, opracowań i analiz, które wykorzystywane są w procesie podejmowania strategicznych decyzji, obejmujących różne aspekty naszego życia, jak: praca, edukacja czy opieka zdrowotna.
📘Na obszarze województwa mazowieckiego realizowane są one przez ankieterów zatrudnionych w Urzędzie Statystycznym w Warszawie.
📙Ankieterzy kontaktują się telefonicznie lub osobiście z tymi gospodarstwami domowymi/rolnymi, które zostały wylosowane do wzięcia udziału w danym badaniu ankietowym.
🪪Tożsamość ankietera można sprawdzić:
– dzwoniąc na Infolinię Statystyczną (22 279 99 99)
– dzwoniąc pod numery telefonów podane na stronie Urzędu: https://warszawa.stat.gov.pl/badania-ankietowe/
Lista badań, która będzie realizowana w 2024 roku znajduje się na grafice.
Uprzejmie prosimy o wyrozumiałość i życzliwość wobec ankieterów kontaktujących się z Państwem. Aktywny udział w badaniu i dane pozyskane z każdego gospodarstwa (nawet jednoosobowego) są istotne dla całego procesu badawczego i jakości pozyskanych informacji.
🔗Więcej informacji o statystycznych badaniach ankietowych można znaleźć pod linkiem: https://badania-ankietowe.stat.gov.pl/
Skip to content