Spotkanie techniczne na temat SUW w Nowych Mistrzewicach oraz SUW w Młodzieszynie

W ubiegłym tygodniu odbyło się spotkanie techniczne Gminy Młodzieszyn z wykonawcami zadania pn. „Przebudowa z rozbudową gospodarki wodno – ściekowej Gminy Młodzieszyn – Etap II” dofinansowanego z budżetu Województwa Mazowieckiego dla operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele REMONDIS Aqua Sp. z o.o. Pan Krzysztof Cybulski, Pan Marcin Sadowski i Pan Kamil Maciejewski, Projektant Pan Dominik Żółtowski, PRO – BUD Pan Piotr Krysiak oraz przedstawiciele Gminy Młodzieszyn Pani Joanna Adamczyk oraz Pan Maciej Woźniak.

Przedmiotem spotkania było omówienie założeń dokumentacji projektowej modernizacji Stacji Uzdatniania Wody w Młodzieszynie oraz Stacji Uzdatniania Wody w Nowych Mistrzewicach. Podczas spotkania omówiono zakresy przebudowy obiektów objętych umową. Poczyniono uzgodnienia które winny być odzwierciedlone w treści dokumentacji projektowej. Wykonawca zaprezentował schemat technologiczny oraz rozmieszczenie urządzeń w hali jak również omówił dobór urządzeń.

Przypominamy, że całkowita wartość inwestycji wyniesie 5 108 552,57 złotych, w tym:

  • 3 062 467,00 złotych ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego
  • 2 046 085,57 złotych ze środków własnych Gminy Młodzieszyn

 

Skip to content