Ruszyła przebudowa drogi gminnej w m. Radziwiłka

Rozpoczęła się przebudowa drogi gminnej w miejscowości Radziwiłka, położonej na działce numer ewidencyjny 182/2. W ramach prac zostanie położona nawierzchnia asfaltowa na odcinku 654m, która usprawni mieszkańcom dojazd do swoich posesji i pól uprawnych. Przebudowa tej drogi cieszy nas bardzo ze względu na to, że polega na położeniu nawierzchni asfaltowej na drodze, która do tej pory była drogą gruntową.

Na powyższą inwestycję Gmina Młodzieszyn pozyskała dotację ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Radziwiłka w gm. Młodzieszyn” w wysokości 120 000 zł w ramach zadań określonych w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych, w zakresie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych, tzw. FOGR.

Użytkowników drogi prosimy o  zachowanie szczególnej ostrożności!

  • 120344544_360178918512833_8963218720427919369_n
  • 120333670_332442594524155_5469335427151336762_n
  • 120642336_793925751371191_2173524895179915009_n
  • 120345310_326039235365388_2683523834189551134_n
  • 120573587_440643390230336_8407627111931276715_n
  • 120429612_402970590693357_9080813930110122431_n
  • 120703570_354822498999583_3864027109861585459_n

Related posts

Skip to content