Rozpoczęcie prac na drodze łączącej Kamion Duży z Podgórnym

Rozpoczęły się prace na drodze położonej na dz. nr ew. 148 i 149 obręb Kamion łączącej Kamion Duży z Kamionem Podgórnym w ramach realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. nr ew. 148 i 149 obręb Kamion” w ramach otrzymanej dotacji w wysokości 150.000,00 złotych ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego na zadania z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych. W ramach zadania powstanie droga o nawierzchni z kruszywa łamanego wraz z podbudową o łącznej długości 380 mb.

Zadania pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. nr ew. 148 i 149 obręb Kamion” współfinansowano ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Łączna kwota zadania wyniosła 310.772,06 złotych.

Dziękujemy Marszałkowi Województwa Mazowieckiego Adamowi Struzikowi oraz Wiceprzewodniczącemu Sejmiku Województwa Mazowieckiego Mirosławowi Adamowi Orlińskiemu, za wspieranie naszego samorządu w dążeniu do poprawy infrastruktury drogowej w gminie Młodzieszyn. Budowy i remonty dróg to dla nas nadal priorytetowe działania, ponieważ znacząco wpływają na bezpieczeństwo i komfort życia naszych mieszkańców.

  • P1210180
  • P1210182

Skip to content