W Urzędzie Gminy Młodzieszyn obowiązuje bezpośrednia obsługa interesantów w trybie jedna osoba na jedno stanowisko przy obowiązkowym zachowaniu zasad bezpieczeństwa (maseczka, dezynfekcja, zachowanie dystansu).
Zachęcamy mieszkańców do załatwiania spraw telefonicznie, e-mailowo lub przez platformę e-PUAP. Zalecamy dokonywanie wpłat przy wykorzystaniu elektronicznych form płatności oraz płatności bezgotówkowych. Dbajmy o siebie i innych.
Więcej w zakładce "koronawirus".

Remont drogi w Kamionie Poduchownym zakończony

Szanowni Państwo,

informujemy o zakończonej przebudowie drogi gminnej w Kamionie Poduchownym. Pracami został objęty odcinek przy Szkole Podstawowej. Zadanie zrealizowano w ramach funduszu sołeckiego oraz ze środków własnych Gminy Młodzieszyn. Prace polegały na przygotowaniu nawierzchni jezdni pod naniesienie oraz wykonanie nakładki asfaltowej o średniej grubości 5 cm na odcinku około 320 mb, a także wykonaniu prac towarzyszących w postaci obustronnego uzupełnienia nawierzchni poboczy. Wykonawcą było Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o. o. z siedzibą w Mińsku Mazowieckim.

Wartość przedsięwzięcia wyniosła 49 006,35 zł, w tym 35 939,35 zł – środki pochodzące z funduszu sołeckiego sołectwa Kamion oraz 13 067,00 zł ze środków własnych Gminy Młodzieszyn.

Dzięki realizacji wyżej wymienionych prac  droga ta będzie zabezpieczona przed dalszą degradacją, a nowa nawierzchnia zwiększy bezpieczeństwo oraz komfort poruszania się po tym odcinku.

 

Skip to content