Przebudowa ul. Orzechowej – umowa na ponad pół miliona podpisana!

We wtorek 28 czerwca 2022 r. w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie nastąpiło uroczyste podpisanie umowy na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Orzechowej w Adamowej Górze”.
Na realizację tego zadania Gmina Młodzieszyn pozyskała dofinansowanie w wysokości 538 637,49 złotych ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Podpisanie umowy odbyło się przy udziale Wojewody Mazowieckiego Konstantego Radziwiłła, Wójta Gminy Młodzieszyn Moniki Pietrzyk i Skarbnika Gminy Młodzieszyn Małgorzaty Zawadzkiej.  W wydarzeniu udział wzięła także Marlena Mazurska Kierownik Delegatury – Placówki Zamiejscowej w Płocku.

Inwestycja zakłada położenie nawierzchni bitumicznej na całym ciągu ulicy Orzechowej wraz z obustronnymi poboczami z kruszywa łamanego i ma zostać zrealizowana w bieżącym roku.  

 „Dziękuję Wojewodzie Mazowieckiemu Konstantemu Radziwiłłowi za przyznane środki finansowe, jak również Ministrowi Maciejowi Małeckiemu za pomoc w pozyskaniu kolejnego dofinansowania na realizację inwestycji drogowej na terenie Gminy Młodzieszyn.
Dodatkowe podziękowania kieruję do Katarzyny Harmaty – Dyrektora Biura Rozwoju i Inwestycji oraz pracowników Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego za pomoc w realizacji zadań związanych z udzieleniem dotacji. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg to program wspierający takie gminy jak nasza. Budowa nowych odcinków dróg bardzo mnie cieszy, gdyż to kolejny krok do poprawy bezpieczeństwa i jakość życia naszych mieszkańców. Dziękuję, że wspólnymi siłami dążymy do tego aby w naszej gminie żyło się lepiej.”
– podkreśla Wójt Gminy Młodzieszyn Monika Pietrzyk.

 

  • 290720967_750297939574974_8423607260991734106_n
  • 290215815_545656413949832_2777242258410628498_n
  • 290272874_421320279895582_3595008346220453333_n
  • 289955520_358739219676790_7157168380482916032_n
  • rfrd-1
Skip to content