Przebudowa drogi gminnej w Kamionie Dużym zakończona

Drodzy mieszkańcy, z przyjemnością informujemy, że zakończyliśmy przebudowę drogi gminnej w miejscowości Kamion Duży. Była ona możliwa dzięki dofinansowaniu ze środków budżetu województwa mazowieckiego w ramach projektu  modernizacji i budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

Koszt wykonanej inwestycji wyniósł 318 000 zł. Wartość dofinansowania ze środków budżetu województwa mazowieckiego wyniosła 145 000 zł, a wkład własny gminy 173 000 zł.

W wyniku oceny i porównania złożonych ofert na wykonawcę wybrano Konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o. o. i ALTOR Sp. z o. o.

W ramach inwestycji wykonano przebudowę drogi na odcinku 1 530 metrów, w ramach której położono warstwę wiążącą z betonu asfaltowego. Pobocza umocniono kruszywem łamanym, wykonano także zespół czynności przygotowujących powierzchnię gruntu do odbudowy roślinnej.

Nowa nawierzchnia z pewnością poprawi komfort i bezpieczeństwo użytkowników drogi.

 

  • remont drogi Kamion Duży (41)
  • KAMION DUŻY DROGA2 (10)
  • remont drogi Kamion Duży (34)
  • KAMION DUŻY DROGA2 (6)
  • remont drogi Kamion Duży (36)
  • remont drogi Kamion Duży (5)

Related posts

Skip to content