W Urzędzie Gminy Młodzieszyn obowiązuje bezpośrednia obsługa interesantów w trybie jedna osoba na jedno stanowisko przy obowiązkowym zachowaniu zasad bezpieczeństwa (maseczka, dezynfekcja, zachowanie dystansu).
Zachęcamy mieszkańców do załatwiania spraw telefonicznie, e-mailowo lub przez platformę e-PUAP. Zalecamy dokonywanie wpłat przy wykorzystaniu elektronicznych form płatności oraz płatności bezgotówkowych. Dbajmy o siebie i innych.
Więcej w zakładce "koronawirus".

Przebudowa drogi gminnej – ul. Wierzbowej w Młodzieszynie

Zakończono przebudowę drogi gminnej ul. Wierzbowej w Młodzieszynie, który polegał na profilowaniu celem wyrównania istniejącej nawierzchni gruntowej wraz z zagęszczeniem mechanicznym. Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej, warstwa wierzchnia z łamanego kruszywa drogowego. Zrealizowano odcinek o długości 720mb, wartość prac wyniosła 59034,00zł. Gmina Młodzieszyn przeznaczyła na realizację przedsięwzięcia środki własne oraz pozyskała środki zewnętrzne pochodzące z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

Droga w trakcie niekorzystnych warunków atmosferycznych – jesiennych opadów i wiosennych roztopów stawała się nie łatwą przeprawą dla naszych mieszkańców, wykonane na niej prace zapewnią lepszą i sprawniejszą komunikację zarówno kołową jak i pieszą.

  • Droga gminna ul. Wierzbowa przed przebudową.
  • Przebudowa ul. Wierzbowej w Młodzieszynie.
  • Przebudowa ul. Wierzbowej w Młodzieszynie
  • Droga gminna ul. Wierzbowa po zrealizowanej przebudowie
Skip to content