Prace na drogach Gminy Młodzieszyn

Drodzy Państwo, mieszkańcy Gminy Młodzieszyn chcielibyśmy poinformować Państwa o prowadzonych pracach na drogach gminnych. Od miesiąca marca 2016 r. wykonywane są prace polegające na profilowaniu i zagęszczaniu walcem drogowym niemal wszystkich gruntowych dróg gminnych. Prace te są prowadzone w ramach bieżącego utrzymania dróg gminnych Gminy Młodzieszyn, maja na celu poprawę jakości nawierzchni dróg po zimowo wiosennym okresie, kiedy to drogi były poddane niekorzystnym warunkom atmosferycznym i ich nawierzchnie uległy znacznemu pogorszeniu. Jednocześnie rozpoczęliśmy realizację funduszu sołeckiego przyjętego na 2016 r.

  • Profilowanie - droga gminna Leontynów A
  • Profilowanie - droga gminna Marysin C
  • Profilowanie - droga gminna Juliopol B

W ramach funduszu sołeckiego sołectwa Janów oraz środków własnych Gminy Młodzieszyn wykonaliśmy remont drogi gminnej w Janowie, tzw. „za parkiem” polegający na uzupełnieniu ubytków w części destruktowej drogi destruktem z tłuczniem drogowym zaś w części gruntowej droga została wyprofilowana oraz nawieziona pospółką drogową zagęszczoną walcem drogowym przy zachowanej 5 metrowej szerokości jezdni.

  • Droga Janów - za parkiem przed podjęciem prac zd. nr. 2
  • Droga Janów - za parkiem w trakcie prowadzonych prac zd. nr 3
  • Droga Janów - za parkiem po zakończonych pracach zd. nr. 4
  • Droga Janów - za parkiem przed podjęciem prac zd. nr. 1

 

W ramach bieżącego utrzymania dróg gminnych Gminy Młodzieszyn wykonaliśmy uzupełnienie ubytków w nawierzchni asfaltowej ul. Kruczej oraz nawierzchni destruktowej ul. Różanej i Wrzosowej. Gmina Młodzieszyn dokłada wszelkich starań i prac mających na celu pozyskanie środków zewnętrznych na generalny remont/przebudowę ul. Kruczej w Młodzieszynie. Bieżące prace naprawcze wykonano z myślą o mieszkańcach gminy jak również wszystkich użytkowników powyższych dróg.

  • Droga ul. Krucza przed podjęciem prac remontowych zd. nr. 1.1
  • Ul. Krucza prowadzone prace remontowe zd. nr.  1.2
Skip to content