Prace gwarancyjne na drodze gminnej w Juliopolu

Drodzy Państwo mieszkańcy gminy Młodzieszyn informujemy, iż dnia 18.05.2017 r. zostały wykonane prace gwarancyjne na drodze gminnej położonej na dz. nr ew. 235 w m. Janów polegające na uzupełnieniu kruszywem drogowym poboczy. Prace zostały wykonane w związku z przeprowadzonym przeglądem gwarancyjnym zadania pn. „Remont drogi gminnej przez wieś Juliopol Wieś, o dł. 1020 mb, od km 1+907 do km 3+027 wraz z przepustami w ciągu drogi w km 2+293” oraz stwierdzonymi zaniżeniami, ubytkami w nawierzchni poboczy drogi.

Wykonawca zadania Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „PRIMA” z siedzibą w Karwowo 8, 96 – 500 Sochaczew wykonał prace nieodpłatnie w ramach obowiązującej gwarancji.

  • DSC01034
  • DSC01026
  • DSC01027
Skip to content