Ponowne wybory Sołtysa oraz Rady Sołeckiej wsi Helenka

Wójt Gminy Młodzieszyn Zarządzeniem nr 23.2015 z dnia 8 kwietnia 2015r. zwołuje zebranie wiejskie we wsi Helenka w celu wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej.

Zebranie odbędzie się u Sołtysa 20 kwietnia 2015r. o godz. 17.00, II termin o godz. 17.30.

Skip to content