W Urzędzie Gminy Młodzieszyn obowiązuje bezpośrednia obsługa interesantów w trybie jedna osoba na jedno stanowisko przy obowiązkowym zachowaniu zasad bezpieczeństwa (maseczka, dezynfekcja, zachowanie dystansu).
Zachęcamy mieszkańców do załatwiania spraw telefonicznie, e-mailowo lub przez platformę e-PUAP. Zalecamy dokonywanie wpłat przy wykorzystaniu elektronicznych form płatności oraz płatności bezgotówkowych. Dbajmy o siebie i innych.
Więcej w zakładce "koronawirus".

Ponowne wybory Sołtysa oraz Rady Sołeckiej wsi Helenka

Wójt Gminy Młodzieszyn Zarządzeniem nr 23.2015 z dnia 8 kwietnia 2015r. zwołuje zebranie wiejskie we wsi Helenka w celu wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej.

Zebranie odbędzie się u Sołtysa 20 kwietnia 2015r. o godz. 17.00, II termin o godz. 17.30.

Skip to content