W Urzędzie Gminy Młodzieszyn obowiązuje bezpośrednia obsługa interesantów w trybie jedna osoba na jedno stanowisko przy obowiązkowym zachowaniu zasad bezpieczeństwa (maseczka, dezynfekcja, zachowanie dystansu).
Zachęcamy mieszkańców do załatwiania spraw telefonicznie, e-mailowo lub przez platformę e-PUAP. Zalecamy dokonywanie wpłat przy wykorzystaniu elektronicznych form płatności oraz płatności bezgotówkowych. Dbajmy o siebie i innych.
Więcej w zakładce "koronawirus".

Podpisanie porozumienia partnerskiego oraz złożenie wniosku o dofinansowanie.

1-IMG_2797 1-IMG_2803AW dniu 6 października 2016 roku doszło do uroczystego podpisania umowy w sprawie współpracy gmin na rzecz realizacji projektu pt. „Słoneczne Gminy Zachodniego Mazowsza – Eko – Partnerstwo Gmin Brochów, Kampinos, Michałowice, Młodzieszyn”
W skład partnerstwa weszły cztery gminy: Brochów, Kampinos, Michałowice oraz, Młodzieszyn. Liderem została gmina Michałowice. Celem partnerstwa jest realizacja projektu polegającego na instalacji Odnawialnych Źródeł Energii u Beneficjentów Ostatecznych oraz na Budynkach Użyteczności Publicznej.
W dniu 7 października 2016 roku lider projektu Gmina Michałowice w imieniu wszystkich partnerów złożyła wniosek o dofinansowanie do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w ramach Działania 4.1 Odnawialne źródła energii – typ projektów „Infrastruktura do produkcji i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.
Mamy nadzieję na otrzymanie wsparcia w tym zakresie co umożliwi rozwój infrastruktury służącej do produkcji energii elektrycznej i cieplnej ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Młodzieszyn oraz przyniesie wymierne korzyści mieszkańcom którzy zgłosili się do realizacji projektu.

Skip to content