Pamięci Żołnierzy Wyklętych

„PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH”

W dniu dzisiejszym Wójt Monika Pietrzyk, wraz z Sekretarzem Gminy – Anną Sobieraj oraz przedstawicielami Rady Gminy Młodzieszyn, złożyła symboliczną wiązankę pod obeliskiem w Witkowicach, upamiętniającym przeprawę żołnierzy Wojska Polskiego przez Bzurę we wrześniu 1939r. oraz pod tablicą pamiątkową poświęconą ppłk. Łukaszowi Cieplińskiemu -„żołnierzowi wyklętemu”.
Choć 25 maja to dzień, w którym wspominamy przede wszystkim postać rtm. Witolda Pileckiego – „żołnierza wyklętego”, który tego dnia w 1948 roku, wieczorem, w więzieniu przy ul. Rakowieckiej w Warszawie, zginął od strzału w tył głowy, to Gmina Młodzieszyn symboliczną wiązanką postanowiła uczcić pamięć tych, którzy nie złożyli broni i walczyli o wolność Polski z okupantem sowieckim.
Proces rotmistrza trwał niecałe dwa tygodnie a w uzasadnieniu wyroku śmierci (także dla sądzonych wraz z nim Marii Szelągowskiej i Tadeusza Płużańskiego) napisano: „dopuścili się najcięższej zbrodni stanu i zdrady narodu, cechowało ich wyjątkowe napięcie złej woli, przejawiali nienawiść do Polski Ludowej i reform społecznych, zaprzedali się obcemu wywiadowi i wykazali szczególną gorliwość w akcji szpiegowskiej”.

Miejsce pochówku rotmistrza Pileckiego pozostaje nieznane do dziś. Prawdopodobnie ciało wrzucono do dołów śmierci na „Łączce” Cmentarza Wojskowego na Powązkach.
Cześć ich pamięci.

 

  • 99367259_293466131682701_6768283423820742656_n
  • 100104143_2996514887111814_5463115288599855104_n
  • 101489596_2544233632503876_6459293306063945728_n

Related posts

Skip to content