W Urzędzie Gminy Młodzieszyn obowiązuje bezpośrednia obsługa interesantów w trybie jedna osoba na jedno stanowisko przy obowiązkowym zachowaniu zasad bezpieczeństwa (maseczka, dezynfekcja, zachowanie dystansu).
Zachęcamy mieszkańców do załatwiania spraw telefonicznie, e-mailowo lub przez platformę e-PUAP. Zalecamy dokonywanie wpłat przy wykorzystaniu elektronicznych form płatności oraz płatności bezgotówkowych. Dbajmy o siebie i innych.
Więcej w zakładce "koronawirus".

OSTRZEŻENIE O SILNYM WIETRZE

W najbliższych dniach prognozuję się wystąpienie silnego wiatru w porywach do 80 km/h z kierunku zachodniego .
Zaleca się:
• Zabrać z balkonów i parapetów okien wszystkie przedmioty, które mogą być porwane przez wiatr.
• Zabezpieczyć lub uprzątnąć meble ogrodowe i inne lekkie przedmioty znajdujące się na zewnątrz posesji.
• Nie parkować samochodów pod drzewami, liniami energetycznymi, wysokimi kominami, tablicami reklamowymi i w bezpośrednim sąsiedztwie starych budynków.
• Przebywając poza budynkami, schronić się w bezpiecznych miejscach, unikając przechodzenia pod drzewami, liniami energetycznymi, tablicami reklamowymi lub wzdłuż ścian starych budynków.
• Podróżując samochodem, zatrzymać się w bezpiecznym miejscu na poboczu drogi z dala od drzew, wysokich kominów, linii energetycznych lub tablic reklamowych.
• W przypadku uszkodzeń sieci energetycznej, gazowej lub wodno – kanalizacyjnej, nie podejmować się napraw na własną rękę. Wezwać specjalistyczne pogotowie naprawcze.
• Szukając pomocy, wzywać straż pożarną (tel. 998), pogotowie ratunkowe (tel. 999) lub policję (tel. 997) lub pod numerem telefonu alarmowego 112.

Skip to content