Oficjalne otwarcie projektu ,,Mazowsze bez smogu”

Szanowni Mieszkańcy Gminy Młodzieszyn,

Informujemy, że w dniu 27 czerwca 2024r. w Warszawie odbyło się oficjalne otwarcie projektu ,,Mazowsze bez smogu” do którego przystąpiła Gmina Młodzieszyn.

Celem projektu jest czyste powietrze, tania energia, podniesienie jakości życia oraz pomoc ubogim energetycznie.

Dzięki dobrej współpracy Wójta Gminy Młodzieszyn Moniki Pietrzyk z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Gmina Młodzieszyn pozyskała dofinansowanie w kwocie  986 421,60 zł., które będzie przeznaczone na spełnienie wymogów uchwały w sprawie programu ochrony powietrza dla stref w województwie mazowieckim, jakimi są „Prowadzenie doradztwa energetycznego i ekologicznego”. W Urzędzie Gminy Młodzieszyn został zatrudniony ekodoradca.

Zadaniem Ekodoradcy jest m.in.:

  • udzielanie informacji na temat możliwości pozyskania dotacji na wymianę kotłów i pieców na paliwo stałe,
  • instalację odnawialnych źródeł energii oraz termomodernizację budynku lub jego części,
  • wsparcie wnioskodawców w zakresie przygotowywania wniosków o dofinansowanie,
  • koordynacja działań informacyjno-edukacyjnych realizowanych w ramach projektu,
  • prowadzenie edukacji mieszkańców w zakresie poprawy jakości powietrza,
  • udział w kontrolach palenisk realizowanych na terenie gminy Młodzieszyn.

Projekt został zaplanowany do realizacji w latach 2024-2028.

Całkowita wartość realizacji projektu wyniesie około  1 160 496,00 zł

 Dziękujemy Marszałkowi Województwa Mazowieckiego Adamowi Struzikowi za przyznanie  dofinansowania.

Skip to content