Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

Młodzieszyn, 28.02.2019r.

IZPPP.6733.1.2019.GK

 

 

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2018r.  poz. 1945 ) oraz zgodnie z art. 49 i 61 § 4 ustawy z dnia 14.06.1960r. kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 2096), zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek P4 Sp.zo.o ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa w imieniu której działa pełnomocnik Pani Ewa Esquerra zam. ul. Poprawna 55/6 03-984 Warszawa  w sprawie  ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji:

budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 na terenie działki nr ew. 256/2 w miejscowości Młodzieszyn w gminie Młodzieszyn.

 

 

W ciągu 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia można zapoznać się z zamierzeniem inwestycyjnym w Urzędzie Gminy Młodzieszyn, ul. Wyszogrodzka 25 pokój nr 15 oraz zgłosić ewentualne zastrzeżenia i wnioski.

 

Wójt Gminy Młodzieszyn

Monika Pietrzyk

 

Skip to content