Obowiązki utrzymania przepustów

Drodzy Państwo, mieszkańcy Gminy Młodzieszyn w związku z otrzymaną korespondencją z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Odział w Warszawie Rejon w Ożarowie Mazowieckim informujmy oraz przypominamy o obowiązku utrzymania przepustów pod zjazdami.

Zgodnie z art. 30 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U.2016, poz. 1440 ze zm.):

„Utrzymanie zjazdów łącznie ze znajdującymi się pod nimi przepustami, należy do właścicieli lub użytkowników gruntów przyległych do drogi.”

W nawiązaniu do powyższego przepisu oraz otrzymanego pisma prosimy naszych mieszkańców o należyte utrzymanie zjazdów na posesje oraz grunty rolne.

DO POBRANIA – Pismo z GDDKiA

 

Skip to content