Nowa stawka za odbiór odpadów komunalnych

Szanowni Państwo,

Urząd Gminy Młodzieszyn informuje, że na sesji Rady Gminy w dniu 1 czerwca br. została ustalona nowa stawka opłat za odbiór odpadów komunalnych. Stawka ta będzie obowiązywać od miesiąca lipca 2020 i wynosi 32 zł od osoby na miesiąc – obowiązuje jedna stawka za śmieci segregowane.

Od miesiąca lipca każdy mieszkaniec Gminy Młodzieszyn ma obowiązek segregowania odpadów komunalnych (nie można wskazywać w deklaracji oddawania odpadów niesegregowanych – jak to było do tej pory). W przypadku stwierdzenia przez Gminę, że w danej nieruchomości nie jest wypełniony obowiązek segregowania odpadów zostanie wydana decyzja obciążająca mieszkańców tej nieruchomości stawką podwyższoną w kwocie 64 zł od osoby na miesiąc.

Jednocześnie Urząd Gminy Młodzieszyn informuje, że również od miesiąca lipca zacznie obowiązywać nowy wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałej. Mieszkańcy składając nową deklarację od lipca będą mogli uzyskać zwolnienie w części z opłaty „za odbiór odpadów” warunkiem jest kompostowanie bioodpadów w kompostowniku przydomowym (można kompostować bioodpady też w każdy inny sposób – zasadą jest by z danej nieruchomości nie wystawiać  bioodpadów do odbioru przez firmę odbierającą odpady). Osoby, które we własnym zakresie zagospodarują bioodpady i wskażą to w deklaracji będą mogły uzyskać zwolnienie w części z opłaty w wysokości 6,25 % opłaty – co w przypadku stawki 32 zł stanowi zniżkę o 2 zł od osoby.
Jeszcze raz przypominamy, że  wyżej opisane nowe zasady zaczną obowiązywać od dnia 1 lipca 2020 r. (dotyczy również składania nowych deklaracji).

Related posts

Skip to content