Nowa nawierzchnia ul. Wrzosowej, ul. Cichej oraz drogi gminnej przy budynkach komunalnych w Młodzieszynie

Gmina Młodzieszyn wykonała prace remontowe drogi gminnej ul. Wrzosowej, ul. Cichej oraz drogi gminnej przy budynkach komunalnych (dz. nr ew. 188/12) w Młodzieszynie. Prace polegały na wykonaniu nakładki destruktowej wraz z zjazdami zagęszczonymi walcem drogowym. Prace zostały wykonane przy użyciu specjalistycznego sprzętu drogowego w postaci układarki mas bitumicznych przez firmę RYDMAR Ryszard Chłystek z siedzibą w Juliopolu 96 gmina Młodzieszyn.
Remont dróg mógł zostać zrealizowany dzięki staraniom Wójt Gminy Młodzieszyn, która to pozyskała materiał drogowy w postaci destruktu nieodpłatnie od Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie, Gmina poniosła tylko i wyłącznie koszty transportu i rozłożenia materiału na drogach gminnych.
Dzięki wykonanym pracom kolejne drogi gminne stały się bardziej komfortowymi dla naszych mieszkańców ciągami komunikacyjnym zapewniającymi w dobrych warunkach drogowych dojazd do posesji.

 • ul. Cicha (4)
 • ul. Cicha (5)
 • ul. Wrzosowa (1)
 • ul. Wrzosowa (2)
 • ul. Wrzosowa (3)
 • ul. Wrzosowa (4)
 • ul. Wrzosowa (5)
 • ul. Wrzosowa (6)
 • ul. Wrzosowa (7)
 • Droga przy budynkach komunalnych..
 • Droga przy budynkach komunalnych.
 • Droga przy budynkach komunalnych
 • ul. Cicha (1)
 • ul. Cicha (2)
 • ul. Cicha (3)
Skip to content