Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy

Informacja o najbliższej Sesji Rady Gminy

 

Informujemy, że w dniu 30 stycznia 2017 r. ( poniedziałek) o godz. 1530 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Młodzieszyn odbędzie się Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXIX Sesji Rady Gminy.
 4. Podjęcie Uchwał :
  1. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody – użytku ekologicznego położonego na działce nr ewid. 169 położonej w obrębie geodezyjnym Nowe Mistrzewice.
  2. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Młodzieszynie.
  3. w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Młodzieszyn  Nr  XXVII/144/2016  z dnia  10 listopada 2016r. w sprawie uchwalenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów  działek  Nr ewid. 801/22, 505/9, 506/10 w miejscowości  Juliopol.
  4. w sprawie uchwalenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów  działek  Nr ewid. 801/22, 505/9, 506/10 w miejscowości  Juliopol.
  5. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego.
 5. Interpelacje i zapytania radnych
 6. Wolne wnioski.
 7. Sprawy różne.
 8. Zamknięcie obrad.
Skip to content