Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Młodzieszyn

Informujemy, że 28 grudnia o 15.00,  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Młodzieszynie odbędzie się Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Młodzieszyn z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie obrad. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXVIII Sesji Rady Gminy.
 4. Podjęcie Uchwał :
  1. w sprawie zmieniająca Uchwałę budżetową gminy Młodzieszyn na 2016 rok
  2. zmieniająca Uchwalę Nr XXV/125/2016 z dnia 30 września 2016 r. w sprawie przystąpienia do partnerstwa w oparciu o Zintegrowaną Platformę Systemów Dziedzinowych przewidzianym do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne.
 5. Interpelacje i zapytania radnych
 6. Wolne wnioski.
 7. Sprawy różne.
 8. Zamknięcie obrad.
Skip to content