Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy

W dniu 5 czerwca 2017 roku ( poniedziałek ) o godz. 16.00 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy  Młodzieszyn odbędzie Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy z następującym porządkiem obrad :
1. Otwarcie obrad. Stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXXIII Sesji Rady Gminy.
4. Podjęcie Uchwały:
a. w sprawie pomocy finansowej Powiatowi Sochaczewskiemu na realizacje zadania inwestycyjnego
b. zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową .Gminy Młodzieszyn na lata 2017-2026
c. zmieniająca Uchwałę budżetową gminy Młodzieszyn na 2017 rok.

d.wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Młodzieszyn do projektu ,,Akademia Kluczowych Kompetencji w Młodzieszynie”
5. Interpelacje i zapytania radnych
6. Wolne wnioski.
7. Sprawy różne.
8. Zamknięcie obrad

Related posts

Skip to content