Most i droga w Mistrzewicach

Na wniosek Wójta Gminy złożony w grudniu 2014 r. do Wojewody Mazowieckiego Gmina Młodzieszyn otrzymała promesę od Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji na zadanie remont mostu na rzece Bzurze i remont drogi gminnej o długości 1062 mb we wsi Mistrzewice w kwocie 381.560,32 zł w ramach środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych . W wyniku przetargu została wyłoniona firma Konsorcjum: Lider PB BUDOMOST Sp.  z o.o. oraz partner BUDO – MOST Budowa i Remont Paweł Sobieski.

W ramach remontu mostu wykonano uzupełnienie uszkodzonych oraz brakujących elementów stalowej konstrukcji nośnej obiektu jak również czyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne stalowych elementów konstrukcji mostu.

W kolejnym etapie prac planujemy modernizację podestu mostu polegającą na wymianie drewnianych elementów nawierzchni w tym: dolnego i środkowego pokładu oraz jego nawierzchni, ponadto w ramach remontu drogi w miejscowości Mistrzewice wykonano profilowanie istniejącej nawierzchni gruntowej, warstwę odsączającą z piasku oraz warstwę podbudowy z kruszywa łamanego. Wykonano również utwardzenie obustronnych poboczy gruntowych z pospółki. Remont tej drogi zapewni lepszą komunikację z pobliską gminą Brochów oraz jest udogodnieniem dojazdu dla rolników Mistrzewic posiadających tam swoje nieruchomości.

Tereny w Mistrzewicach położone w bliskiej odległości od rzeki Bzury dzięki tej inwestycji staną się atrakcyjne zarówno dla przyszłych inwestorów pod kątem budownictwa jednorodzinnego jak i obiektów rekreacyjnych.

Skip to content