Laptopy w ramach programu Granty PPGR trafiły do uczniów

W ramach programu Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym” Gmina Młodzieszyn otrzymała dofinansowanie w wysokości 21 000,00 zł na zakup 6 laptopów wraz z oprogramowaniem i ubezpieczeniem. Otrzymana kwota stanowi 100% całości zadania. Uczniowie z terenu Gminy Młodzieszyn, których rodzice złożyli w terminie wnioski przystąpienia do programu i spełniły wszystkie wymagane warunki udziału w projekcie, otrzymały sprzęt wraz z oprogramowaniem niezbędny do nauki w domu.

Zakup sprzętu komputerowego był możliwy dzięki środkom w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności.

„Pandemia COVID-19 pokazała wiele problemów, w tym braki i nierówności w rozwoju cyfrowym. Ujawniła deficyt sprzętu komputerowego czy utrudnienia w dostępie do internetu co wpłynęło na realizację obowiązków szkolnych przez dzieci. Laptopy z oprogramowaniem będą zatem stanowić duże wsparcie w nauce. Dzięki programowi „Granty PPGR” dzieci z rodzin popegeerowskich otrzymały niezbędne wsparcie w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego.”-dodaje Wójt Gminy Młodzieszyn Monika Pietrzyk

 

 

 

  • 317727169_1556494971462109_4252132104864111168_n
  • kolaż granty ppgr

Ilustracja CPPC

- cppc-naklejka-pgr_08.07.png

Skip to content