Komunikat w sprawie uchodźców z Ukrainy którym mieszkańcy Gminy Młodzieszyn udzielili schronienia

W związku z obecną sytuacją na Ukrainie, prosimy mieszkańców gminy Młodzieszyn o bieżące informowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Młodzieszynie o przyjętych uchodźcach :
  • Adres zamieszkania uchodźców,
  • Imię i nazwisko, telefon kontaktowy gospodarza,
  • Liczba osób przyjętych dorośli, dzieci: Imię i nazwisko wiek
Informację przyjmujemy osobiście w siedzibie GOPS w Młodzieszynie ul. Wyszogrodzka 23A, 96-512 Młodzieszyn, od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16 (prosimy w miarę możliwości zabranie ze sobą dokumentów tych osób w celu prawidłowego spisania danych osobowych).
Z uwagi na fakt, że zdecydowana większość uchodźców przyjechała do zaprzyjaźnionych rodzin, brakuje nam dokładnej informacji o ich liczbie oraz miejscach pobytu, co jest niezbędne dla określenia skali potrzeb oraz koordynacji pomocy, chociażby w zakresie opieki zdrowotnej, czy przygotowania szkół na przyjęcie dzieci.
 
 
Skip to content