Komunikat GZGK w Młodzieszynie w sprawie obecnej sytuacji dotyczącej zapewnienia wody na cele socjalno-bytowe oraz ciśnienia w sieci wodociągowej.

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Młodzieszynie informuje, iż w związku z trwającą falą upałów i braku opadów atmosferycznych występują czasowe obniżenia ciśnienia w gminnej sieci wodociągowej spowodowane bardzo dużym, ponadnormatywnym poborem wody. Występują w szczególności na końcowych odcinkach sieci wodociągowej m.in. w m. Adamowa Góra, Janów, Stare Budy. Sytuacja jest zauważalna i uciążliwa  najbardziej w godz. 18:00 – 22:00 tj. w czasie, kiedy duża ilość odbiorców jednocześnie korzysta z sieci wodociągowej.

Drodzy Państwo, mieszkańcy gminy Młodzieszyn informujemy, iż prace związane z przebudową Stacji Uzdatniania Wody w Młodzieszynie dobiegły końca. Wybudowano nową studnię głębinową, jak również zwiększono moce produkcyjne obiektu. Obecnie jesteśmy wstanie pobrać i uzdatnić 105m3/h wody zaś do tej pory było to tylko 65m3/h – tak więc wody mamy zdecydowanie więcej. Do tej pory zbiorniki magazynowe nigdy nie uległy opróżnieniu tak, aby wystąpiła konieczność wstrzymania dostaw wody. Jednakże ponadnormatywny pobór wody powoduje obniżenie jej ciśnienia na punktach poboru u naszych odbiorów. Oświadczamy, iż do dnia dzisiejszego stacje uzdatniania wody w Młodzieszynie i Mistrzewicach pracują na stałych, będących w górnych granicach eksploatacji parametrach, zapewniających tak jak wyżej opisane, odpowiednią ilość wody uzdatnionej.

Realizowane przez Gminę Młodzieszyn inwestycje w zakresie gospodarki komunalnej poprawiają i rozwijają jej infrastrukturę. Kolejną bardzo ważną informacją jest kontynuacja inwestycji w zakresie budowy zbiorników magazynowych wody uzdatnionej wraz z infrastruktura towarzysząca tj. zestawami pomp podnoszących ciśnienie. Obecnie Wykonawca zadania jest na etapie końcowym uzgadniania dokumentacji projektowo-wykonawczej celem uzyskania pozwolenia na budowę oraz rozpoczęciem prac budowalnych. Zbiorniki będą zlokalizowane w m. Adamowa Góra, Janów i Kamion Poduchowny. Ich wybudowanie zapewni zwiększenie ilości magazynowych wody uzdatnionej oraz jej dostawę do naszych mieszkańców pod większym ciśnieniem.

Pozostajemy do Państwa dyspozycji, zaś w przypadku dodatkowych zapytań dotyczących funkcjonowania naszych obiektów, gminnej sieci wodociągowej jak również kanalizacyjnej prosimy o zgłoszenia na adres e-mail: biuro.gzgk@mlodzieszyn.pl oraz pod nr tel.: 46 861 04 83

Dziękujemy za zrozumienie i apelujemy o racjonalne korzystanie z gminnej sieci wodociągowej w obecnie zaistniałym czasie suszy i ponadnormatywnie zwiększonych poborów wody.

Kierownik GZGK w Młodzieszynie

             Maciej Woźniak

Skip to content