Kolonie letnie 2017 – dofinansowanie

Związek Zawodowy Rolników „Ojczyzna” i Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych organizują kolonie letnie dla dzieci rolników.

OFERTA PRZEZNACZONA DLA DZIECI ROLNIKÓW DO 16 ROKU ŻYCIA – urodzonych po 1 stycznia 2001 r.!

Kolonie organizowane są w Ośrodku Wypoczynkowym „RELAKS” w Stegnie, ul. Lipowa 31, oddalonym 200 metrów od morza, w terminie  29.07 – 08.08.2017 r. (11 dni)

W założeniu pobytu na koloniach: wycieczki, ogniska, dyskoteki,
Wiele atrakcji dla dzieci!

Profesjonalna kadra opiekunów i animatorów zabaw czuwająca nad bezpieczeństwem dzieci.

Dopłata do kolonii letnich: 390,00 zł. + 160,00 zł. transport

 

WARUNKI:
Kolonie letnie organizowane są dla dzieci i młodzieży w wieku do 16 roku życia – urodzonych po 1 stycznia 2001r., których co najmniej jedno z rodziców /prawnych opiekunów jest ubezpieczone w pełnym zakresie w KRUS (jednocześnie na ubezpieczenie emerytalno – rentowe oraz wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie) lub pobiera rentę bądź emeryturę z KRUS.
Uczestnicy zobowiązani są dostarczyć:
1. Wypełnioną kartę kwalifikacyjną oraz oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna (według formularzy załączonych do oferty).
2. Oryginał zaświadczenia z KRUS, stwierdzającego, że jedno z rodziców/prawnych opiekunów jest ubezpieczone w pełnym zakresie w KRUS (jednocześnie na ubezpieczenie emerytalno – rentowe oraz wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie) lub pobiera rentę bądź emeryturę z KRUS.
Proszę o dopilnowanie, by zaświadczenia były wystawione na rodziców/prawnych opiekunów, ponieważ niektóre placówki KRUS wystawiają zaświadczenia na dzieci, z których nie wynika w jakim zakresie ubezpieczeni są rodzice/prawni opiekunowie. Rodzice/opiekunowie prawni pobierający rentę bądź emeryturę zobowiązani są o przedstawienie zaświadczeń z KRUS, stwierdzających pobieranie renty bądź emerytury z KRUS (odcinek o wysokości renty nie jest dokumentem).
Wszystkie dokumenty muszą być oryginalne.
Opiekunowie prawni zobowiązani są dostarczyć wyrok/decyzję Sądu o prawach do opieki nad dzieckiem.

 

Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 46 864 17 60 – Katarzyna Jasińska

KARTA KWALIFIKACYJNA UCZESTNIKA WYPOCZYNKU (2)

oświadczenie rodziców

Skip to content