W Urzędzie Gminy Młodzieszyn obowiązuje bezpośrednia obsługa interesantów w trybie jedna osoba na jedno stanowisko przy obowiązkowym zachowaniu zasad bezpieczeństwa (maseczka, dezynfekcja, zachowanie dystansu).
Zachęcamy mieszkańców do załatwiania spraw telefonicznie, e-mailowo lub przez platformę e-PUAP. Zalecamy dokonywanie wpłat przy wykorzystaniu elektronicznych form płatności oraz płatności bezgotówkowych. Dbajmy o siebie i innych.
Więcej w zakładce "koronawirus".

Kolejne inwestycje drogowe

Nowe Mistrzewice, Bieliny Olszynki, Helenów Skutki, Leontynów.

W ramach realizacji funduszu sołeckiego Sołectwa Bieliny Olszynki wykonano częściowy remont drogi gminnej polegający m.in. na dostarczeniu i rozłożeniu gruzu ceglano-betonowego z zaklinowaniem warstwą pospółki drogowej na części drogi gminnej.

W Leontynowie, Helenowie Skutkach dostarczono na odcinkach dróg wymagających naprawy pospółkę drogową, którą rozłożono włącznie z zagęszczeniem walcem drogowym. Również taki remont miał miejsce na drodze gminnej w Nowych Mistrzewicach, gdzie Gmina Młodzieszyn posiada na sprzedaż nieruchomości gruntowe z możliwością zabudowy mieszkaniowej lub letniskowej. Mamy nadzieję, że podejmowane przez nas prace na rzecz naszych dróg gminnych polepszą ich stan, zapewnią lepszą możliwość komunikacji naszym mieszkańcom oraz osobom chętnym zamieszkać w naszej gminie, które to bardzo zapraszamy.

  • Droga gminna Nowe Mistrzewice..
  • Droga gminna Nowe Mistrzewice
Skip to content