Kolejne dofinansowanie z Polskiego Ładu dla Gminy Młodzieszyn

Miło nam poinformować, iż Gmina Młodzieszyn pozyskała nowe dofinansowanie w kwocie  2.430.000,00 złotych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w ramach trzeciej edycji –PGR na realizację zadania „Rozwój Gospodarki Komunalnej w Gminie Młodzieszyn”.

W ramach realizacji powyższego programu zaplanowano wybudowanie hali magazynowej oraz garażu/hali – postojowej dla taboru komunalnego z doposażeniem, które powstaną przy oczyszczalni ścieków w Młodzieszynie. Założono również zakup nowego ciągnika wraz z ładowaczem czołowym zapewniającego obsługę punktu selektywnej zbiórki odpadów w tym pełny transport materiałów w szczególności tych ponadgabarytowych/ciężkich, zakup samochodu ciężarowego z pełną zabudową do zbiórki i transportu odpadów komunalnych oraz zakup auta przeznaczonego do zbiórki i transportu odpadów ponadgabarytowych.

Opisane powyżej dofinansowanie jest ściśle związane z trwającą realizacją przedsięwzięcia pn. „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Młodzieszyn”, na które Gmina Młodzieszyn otrzymała dofinansowanie w kwocie 3.472.250,00 złotych z pierwszej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład.

Pozyskane środki pomogą w realizacji sprawnej obsługi świadczonych usług przez GZGK w Młodzieszynie oraz zmniejszenia kosztów usuwania odpadów. Oprócz tego powstaną nowe miejsca pracy co w szczególności wspomoże zatrudnienie osób bezrobotnych pochodzących z terenów popegeerowskich.
Realizacja planowanego przedsięwzięcia przyczyni się do rozwoju naszej gminy czyli terenu popegeerowskiego, umożliwi utworzenie nowych miejsc pracy, wpłynie pozytywnie na zmniejszenie kosztów funkcjonowania gospodarstw domowych w zakresie ponoszonych opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych.

„Współpraca rządu i samorządu daje efekty, w postaci inwestycji, które spełniają oczekiwania mieszkańców.
To gwarantuje zrównoważony rozwój. Serdecznie dziękujemy Ministrowi Maciejowi Małeckiemu za pomoc w pozyskaniu kolejnego finansowego wsparcia dla Gminy Młodzieszyn.
Dzięki środkom z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w ramach trzeciej edycji – PGR możemy tym razem rozwinąć naszą gospodarkę komunalną, aby naszym mieszkańcom żyło się lepiej. Dziękujemy!” – mówi Wójt Gminy Młodzieszyn Monika Pietrzyk

Skip to content